Denna webbsajt är inte aktiv längre.
 


Lisbet Film
filmproduktion stockholm är i första hand ett produktionsbolag med inriktning på animationer för barn och vuxna, dokumentärfilm och kortfilm av alla de slag. Lisbet Film distribuerar egenproducerade filmer men också importer. Lisbet Film säljer film-, video- och tvrättigheter.

Morekontor.sesenast uppdaterad: 4 september 2006
webbdesign:
Josefin