Denna webbsajt är inte aktiv längre.
 


Lisbet Film
filmproduktion stockholmär i första hand ett produktionsbolag med inriktning på animationer för barn och vuxna, dokumentärfilm och kortfilm av alla de slag. Lisbet Film distribuerar egenproducerade filmer men också importer. Lisbet Film säljer film-, video- och tvrättigheter.

Morekontor.se LVU-advokatsenast uppdaterad: 4 september 2006
webbdesign:
Josefin